CGP Coating Innovation
SKRÄDDARSYDD BELÄGGNING CGP COATING Expert på metoder Upptäck våra innovativa lösningar ...
MATERIALTIPS
TECHNICAL CENTER laboratorieanalys
Upptäck våra innovativa lösningar...
NI SLIPPER SEKUNDÄRA EMBALLAGE Glidsäkra STABULON-mellanlägg Upptäck våra innovativa lösningar ...

 

INGA OLYCKOR STABULON säkrar era interna flöden Upptäck våra innovativa lösningar ...
SLIPSHEET
ECOLOGISTIK ®Ni slipper pallen Upptäck våra innovativa lösningar ...
SÄKRA ERA PALLAR!
STABUMAX ® glidsäker matta Upptäck våra innovativa lösningar ...
STABILISERA ERA PÅSAR
STABULON® Glidsäkra mellanlägg Upptäck våra innovativa lösningar ...
STABILISERA ERA KARTONGLÅDOR!
STABULON® Glidsäkra mellanlägg Upptäck våra innovativa lösningar ...

 

STABULON är en ekodesignad produktserie

EKODESIGN

En ekodesignad produktserie - glidsäkra STABULON-mellanlägg

Varför har vi ekodesignat produktserien för glidsäkra STABULON?

TheGreen Touchär inte en nisch, det är enlönsam och vinnande strategisom vi vill dela med oss av.

Grönare, men inte dyrare!Självklart.

Grönare, men inte sämre!Våra produkter har identisk prestanda jämfört med de varor vi tillverkade tidigare.

Våraprodukter gör er en tjänst, antingen ni är känsliga för miljöargument eller inte. De gör att ni kan sänka era kostnader, minska förbrukningen och minska förpackningsavfallet.

Uppenbarligen grönt!För att stärka vår miljösatsning har vi skapat ettmiljömärkeför alla produkter i sortimentet som ett bevis på miljösatsningar i flera skeden av produkternas livscykel. Tack vare vårt miljömärke kan ni identifiera ekodesignen av produkter och informera om den.

Annorlunda att använda!Tack vare oss kan alla produkter som bär miljömärket kastas direkt i papperskorgen. Vi hjälper er att snabba på källsorteringen och återvinna ert avfall. För övrigt är alla funktionella egenskaper och användningen oförändrade.

 

Varför har vi ekodesignat produktserien för glidsäkra STABULON?

Vilka är målen för vår ekodesign-strategi?

 

Stå i spetsen för INNOVATION.Våra produkters miljöprestanda är en innovationskälla.

Lyssna på våra kunderför att möta konsumenternas ökade miljömedvetenhet.

Varför göra något smutsigt när det kan göras rent!Vi har bara en planet, så vi måste agera.

Våra produkter är i er tjänst!


Efterfrågan förändras.Konsumenternavill inte längre bara se på när klimatet försämras. De vill kunna påverka miljöngenom sina inköp.

Reglerna ändras och miljöfrämjande bestämmelser införs i regelverk och skattebestämmelser.Vi rör oss oundvikligen mot en ökad miljömedvetenhet
ochmarknaderna stänger ute de minst gröna företagen.


Erbjudandet förändras och företagenminskar sin miljöpåverkan. Vi lär ossatt förbruka mindreresurserochmindre energi, att skapa mindre utsläppav växthusgaser och avfall, och att skapa produkter som går attåtervinna.

 

Flera faser i produktens livscykel.

 

Vi hjälper er att gå längre med avfallssorteringen och återvinningen av avfall.

Vad innebär ekodesign?

Det innebär att utveckla en produkt så att den så bra som möjligt uppfyller miljökraven redan från början.


Målet är att skapa en produkt som påverkar miljön så lite som möjligt under sin livstid.
Tillvägagångssättet börjar ofta med att analysera produktens livscykel (LCA) ... från vaggan till graven...

I analysen utvärderas de övergripande effekterna av produkten efter 14 observationsindikatorer som kan indelas i sex stora grupper. Detta gör att man kan hitta förbättringsvägar med utgångspunkt i de viktigaste kriterierna.

Inverkan på luften: Klimatförändringar, försurning, förstöring av ozonskiktet i stratosfären.
Inverkan på vatten: Övergödning, toxicitet av sötvatten, fotokemisk oxidation.
Inverkan på marken Markbunden toxicitet, markanvändning.
Inverkan på tillgångarna: Förbrukning av tillgångar.
Konsekvenser för människan: Toxicitet för människan.
Flödesindikatorer: Icke farligt avfall, farligt avfall, förbrukning av energitillgångar, förbrukningen av vattentillgångar.

 

Vi går i spetsen för innovation och har vi utsettstill pilotföretag av AFNOR Certification för utformningen av standarden ISO/TR 14062. I standarden beskrivs grundläggande principer och olika strategier för att ta hänsyn till miljöaspekter i utformningen och utvecklingen av produkter.

Vi gick klarade utvärderingsrevisionen i oktober 2009. Därefter upprättades en rapport och ett intyg som validerar CGP:s tillvägagångssätt av AFNOR Certification.

 

Vilka är resultaten av detta tillvägagångssätt som är en del av en kontinuerlig förbättringsprocess?

Genom livscykelanalysen kan vi lyfta fram de fem poster som påverkar mest:

  • Råvaror i synnerhet papper
  • Vattenförbrukning
  • El- och gasförbrukning

Avfallsminskning.