CGP Coating Innovation
İHTİYACA GÖRE ENDÜKSİYON CGP COATING Formül Geliştirmede Uzman Yenilikçi Çözümlerimizi Keşfedin...
MALZEME TAVSİYELERİ
TECHNICAL CENTER Analiz Laboratuvarı
Yenilikçi çözümlerimizi keşfedin...
SIFIR SEKONDER AMBALAJ STABULON Kayma önleyici Ara üniteler Yenilikçi Çözümlerimizi Keşfedin...

 

SIFIR KAZA STABULON Dahili Akışlarınızı Emniyete Alın Yenilikçi Çözümlerimizi Keşfedin...
SLIP-SHEET
ECOLOGISTIK® Palet kullanımına son verin Yenilikçi çözümlerimizi keşfedin...
PALETLERİNİZİ İSTİFLEYİN!
STABUMAX® Kaymaz Bağlama Zemini Yenilikçi çözümlerimizi keşfedin...
TORBALARINIZI STABİLİZE EDİN
STABULON® Kayma önleyici Ara ünite Yenilikçi çözümlerimizi keşfedin...
KARTON KASALARINIZI STABİLİZE EDİN
STABULON® Kayma önleyici Ara ünite Yenilikçi çözümlerimizi keşfedin...

 

STABULON® ekolojik tasarımlı bir ürün serisi

EKOLOJİK TASARIM

Ekolojik tasarımlı bir ürün serisi STABULON® kaydirmaz ara üniteler

Kaydirmaz ara ünite ürün serisi STABULON® neden ekolojik tasarımlıdır?

Green touch bir piyasa talebi değildir; sizinle paylaşmayı teklif ettiğiniz, karlı ve kazançlı bir değer sunumudur.

Daha yeşil ama daha yüksek fiyata değil! Kaçınılmaz bir teklif.

Kaliteden ödün vermeden, daha yeşil! Tüm ürünlerimiz girişimimiz öncesindeki ürünlerimizle aynı performansa sahiptir.

Daha geniş bir kitle için, siz çevre korumasına hassasiyet gösterin veya göstermeyin, ürünlerimiz ambalaj tüketiminizi ve masraflarınızı, atık miktarınızı azaltmanızı sağlarlar.

Gözle görülür yeşil! Taahhüdümüzü evrene yaymak amacıyla, serinin tüm ürünlerinde bulunan ve ürünün ömrünün birçok aşamasındaki çevresel performanslarını tescil eden bir Eko-LOGO oluşturduk. Eko-logomuz sayesinde, ekolojik tasarımlarımızı tanıyabilirsiniz.

Kullanımı farklı! Sayemizde, Eko-logo ibaresini taşıyan tüm ürünler doğrudan kağıt toplama tanklarına gidiyorlar, böylece atık ayrımının ve duruma göre yeniden değerlendirilmesinin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Bunun dışında, işlev ve uygulamaya ilişkin tüm özellikler değişmeden kalıyor.

 

Kaydirmaz ara ünite ürün serisi STABULON® neden ekolojik tasarımlıdır?

Ekolojik tasarım girişimimizin HEDEFLERİ nelerdir?

 

İNOVASYONUN zirvesinde, ,ürünlerimizin çevresel performansları inovasyon kaynağıdır.

Müşterilerimize kulak veriyoruz; , çevre koruması için tüketicilerin hassasiyetlerine cevap veriyoruz.

Temiz yapabilecekken, neden kirletelim! Bir tek gezegenimiz var, o halde harekete geçelim.

Ürünlerimiz hizmetinizde!


Talep değişiyor, tüketiciler artık iklimlerdeki bozulmalara seyirci kalmak istemiyorlar. Satın alımları ve çevre açısından etkileri hususunda kendilerini sorumluhissediyorlar.

Kurallar değişiyor, çevre koruması bilinci yerleşti, yasal düzenlemelere ve vergi uygulamalarına dahil edildi, bu önüne geçilemez bir hareket halini aldı,
artık pazarlar daha az çevreci olan şirketlere sırt dönmeye başladılar..


Arz değişiyor, şirketler çevreye olan olumsuz etkilerini azaltıyorlar, daha az tüketmeyi, daha az kaynak kullanmayı ve daha az enerji harcamayı, daha az sera etkili gaz veya atık oluşturmayı, oluşturulan atıkları geri dönüşüme göndermeyi öğreniyoruz..

 

Ürünün ömrünün birçok aşamasında.

 

Atıklarınızı daha hızlı ayıklamanız ve duruma göre değerlendirmenizde size yardımcı oluyoruz.

Eko tasarım girişimi nedir?

Tasarım aşamasından itibaren çevre koruma şartlarına en iyi şekilde karşılık veren bir ürün oluşturmak.


Amaç, en başından tüm ömrü boyunca çevre üzerinde mümkün olduğunca az olumsuz etkisi olan bir ürün oluşturmaktır.
Çalışma çoğunlukla ürünün ömrünün (ACV) beşikten mezara analiz edilmesiyle başlar.

Bu analiz ile, ürünün en belirleyici kriterler üzerinde iyileştirilecek pistlerin değerlendirilmesini sağlayan 6 ana grupta toplanmasını sağlayan 14 gözlem göstergesi üzerindeki genel etkisi değerlendirilir.

Hava açısından etki: İklim değişikliği, Asitleşme, Stratosferik ozon tabakasının yıkımı.
Su açısından etkisi: Ötrofikasyon, Tatlı suda toksin artışı, Fotokimyasal oksitlenme.
Toprak açısından etkisi: Toprak açısından toksisite, Toprakta yer işgal etme.
Kaynaklar üzerindeki etkisi: Kaynakların tükenmesi.
İnsanlar açısından etkisi: Zehirlenme.
Akış göstergeleri : Tehlikeli olmayan atıklar, Tehlikeli atıklar, Enerji kaynaklarının tüketimi, Su kaynaklarının tüketimi.

 

İnovasyonun zirvesinde, AFNOR tarafından ürünlerin tasarım ve gelişiminde çevre unsurlarının dikkate alınması alanındaki farklı stratejiler ve temel prensipleri içeren ISO/TR 14062 Normu'nun sağlandığına yönelik Sertifika sistemi için pilot kuruluş seçildik.

2009 yılı Ekim ayında, değerlendirme denetiminden başarıyla geçtik. Ardından, AFNOR tarafından CGP'nin girişimi üzerine bir rapor ve bu girişimi onaylayan bir tescil belgesi teslim edildi.

 

Sürekli iyileşmeye yönelik bu girişimin sonuçları nelerdir.

Yaşam evresinin analizi, en etkili 5 üniteye ışık tutmamızı sağlamıştır. Bunlar;:

  • Kağıt başta olmak üzere ham maddeler.
  • Su tüketimi.
  • Elektrik ve gaz tüketimi.

Atıkların azaltılması.