CGP Coating Innovation
FUNKTIONSSPECIFIKATIONER CGP COATING Förpackningsråd Upptäck våra innovativa lösningar ...
SLIPSHEET
ECOLOGISTIK ®Ni slipper pallen Upptäck våra innovativa lösningar ...
SÄKRA ERA PALLAR!
STABUMAX ® glidsäker matta Upptäck våra innovativa lösningar ...
SÄKRA ERA TRANSPORTER
STABUMAX ® Glidsäker matta Upptäck våra innovativa lösningar ...
OPTIMERA ERA KOSTNADER STABULON® Glidsäker mellanläggskartong Upptäck våra innovativa lösningar ...
NI SLIPPER SEKUNDÄRA EMBALLAGE Glidsäkra STABULON-mellanlägg Upptäck våra innovativa lösningar ...
INGA OLYCKOR BASIC BOARD säkrar era flöden av burkar Upptäck våra innovativa lösningar ...
PALLETERINGSTEKNIK CGP EXPERT ger råd om processer Upptäck våra innovativa lösningar ...
EXTERN LAGRING
STABUFILM ® Glidsäkra mellanlägg Upptäck våra innovativa lösningar ...
®
SÄKRA ERA KEMIKALIER!
Våffelmönstrad glidsäker BASIC BOARD Upptäck våra innovativa lösningar ...
INGA OLYCKOR STABULON säkrar era hinkflöden Upptäck våra innovativa lösningar ...
STABILISERA ERA HINKAR!
STABUFILM ® Glidsäkra mellanlägg Upptäck våra innovativa lösningar ...

Tre skäl att lita på oss:

  • Säker transport av era produkter i burkar, plasthinkar och dunkar.
  • Öka höjden på era pallar.
  • Undvik fall efter att pallen har öppnats

Förpackningar i HINKAR, BURKAR och DUNKAR

Innovativ förpackningslösning från CGP COATING INNOVATION stabiliserar era industricontainrar

Stabilisera era produkter förpackade i plasthinkar, burkar, dunkar. Säkra era transporter.

Det är effektivt att förpacka vätskor, massa eller pulver i plasthinkar, burkar eller dunkar.
De garanterar säker lagring eller transport, t.ex. av reglerade eller farliga varor, såsom kemikalier.
Det är en säker och ekonomisk lösning för halvfabrikat.

Men dessa behållare har en svaghet. De är instabila på grund av sin geometri och materialen är ofta hala (plast eller metall).

CGP COATING INNOVATION, specialist på glidsäkra beläggningar, tillhandahåller innovativa förpackningslösningar som kan motverka instabiliteten för alla typer av packning i plasthinkar, plast- eller metallburkar och plastdunkar.
Tveka inte, utan stabilisera era produkter med våra glidsäkra pallmellanlägg i LOGISTC-sortimentet ... Våra produkter är speciellt utformade för att hantera frågor som kan uppstå för containrar.

Våra glidsäkra mellanlägg löser instabilitetsproblem för dessa förpackningar och garanterar stabil transport av plasthinkar, burkar, dunkar på lastpallen fram till slutanvändaren.

Beroende på problematik:

Våra mellanlägg av wellpapp ur sortimentet LOGISTIC fogas in mellan lagren av produkter förpackade i plasthinkar, burkar eller dunkar på pallen och i pallens botten. Era containrar förankras på den glidsäkra kartongen och förblir stabila. Ta reda på mer ...

För era produkter som lagras externt under längre tid är STABUFILM en lämplig lösning. Ta reda på mer ...

Den mycket höga friktionskoefficienten hindrar produkterna från att glida och garanterar en bättre sammanhållning för hela pallen.
Vårt utbud av glidsäkra STABUSTOP-wellpapp och STABUFILM-plastfilm. Ta reda på mer ...

Våra pallmellanlägg är en innovativ förpackningslösning som kan anpassas för att lösa era särskilda problem vad gäller förpackning och logistik av farligt gods:

  • Säkra era nationella eller internationella transporter av reglerade och farliga gods (smittsamma ämnen, föroreningar, sprängämnen m.m.).
  • Stabilisera era pallar efter att de har brutits.
  • Skydda er personal mot olycksrisken. Vidta åtgärder för att förebygga risker på arbetsplatsen.
  • Öka pallhöjden.
  • Minska ert lagringsutrymme.

Ni behöver genomföra ett förpackningsprojekt med containrar och ni har problem ...

N funderar på att använda en förpackningsprodukt för burkar, hinkar, trummor eller dunkar ...

Ta kontakt med vårtEXPERTTEAMsom kan erbjuda lösningar för

  • teknik och process

utvärdering av faktiska belastningar vid transport, lagring, stötar och vibrationer

Ta reda på mer ...