CGP Coating Innovation
MATERIALTIPS
TECHNICAL CENTER laboratorieanalys
Upptäck våra innovativa lösningar...

LABORATORIUM FÖR MÄTNING AV FYSIKALISKA MATERIALEGENSKAPER

ETT MATERIALLABORATORIUM

CGP EXPERT har ett laboratorium för fysikaliska-kemiska analyser som är integrerat i CGP COATING INNOVATIONS produktions- och innovationsprocess.

För att ge bättre stöd ställer CGP EXPERT detta laboratorium till er tjänst. Den kvalificerade och kompetenta personalen på TEKNIKCENTRETS laboratorium kan göra analyser på alla typer av mjuka material: papper, kartong, vikkartong, wellpapp, HDPE film, PP-film, komplex och hinderbarriärer.

Laboratoriet som är utrustat med kontrollredskap, mät- och provningsinstrument, erbjuder analystjänster och sammanställer detaljerade provningsrapporter med kommentarer.

 

Laboratoriet för fysikaliska mätningar har en lång rad provningsmaskiner och kapaciteten att genomföra provningar (beteende vid kompressionsprovning, Cobb-provning (vattenabsorption), flagnings-/vidhäftningsprovning, friktionskoefficientprovning m.m.).

  •  Förpackningsmaterialets kvalificering: papper, kartong, vikkartong, wellpapp, HDPE film, PP-film, komplex och hinderbarriärer. 
  •  Karakterisering av primära förpackningar, sekundära, tertiära. 
  •  Forskning och analys av material i utvecklingsprocessen. 

 

Karakteriseringsprovning

Tillhörande standard

Ytvikt

ISO 536

Ytvikt för wellpappens olika lager

ISO 536

Tjocklek

ISO 534

Cobb-index

ISO 535

Friktionskoefficient (statisk och dynamisk)

ISO 15 359/ISO 8295/TAPPI 815

Glidvinkel

TAPPI 815/NF Q 03-083

Bestämning av friktionskoefficient

VDI 2700-14

(standard för lastsäkring)

ECT (Edge Crush Test)

Kantkrossprovning

ISO 3037

FCT (Flat Crush Test) Plankrossprovning

ISO 3035

Böjmotstånd i tre punkter

ISO 5628

Sprängstyrkeindex (papper)

ISO 2758/ISO 5729

Dragmotstånd (kartong och papper)

ISO 1924-2/ISO 3781

Dragmotstånd efter nedsänkning i vätska

ISO 3781

Sprängstyrkeindex

ISO 2759

Bestämning av vattengenomträngningsmotstånd (för vattenavstötande produkter)

ISO 5633

Bestämning av fuktighet

ISO 287

Flagningsprovning

FINAT 1, 10, 3

Åldrandeprovning i reglerad atmosfär

Fastställande av krav

Provningar av kallförsegling

Interna protokoll

Ytanalys

Visuell kontroll

Bestämning av buktighet

ISO 11556

VCI-provningar

Interna protokoll

 

Alla dessa provningar genomförs i specifik och anpassad atmosfär under minst 24 timmar :

  •  Temperaturintervall med kontrollerad luftfuktighet: -40°C till +180°C 
  •  Temperaturintervall utan kontrollerad luftfuktighet: +10°C till +95°C 
  •  Område för kontrollerad fuktighet: 10–98 % relativ fuktighet 
ETT MATERIALLABORATORIUM
ETT MATERIALLABORATORIUM
ETT MATERIALLABORATORIUM