CGP Coating Innovation
MATERIALERÅDGIVNING
TEKNISK CENTER Analyselaboratorium
Oplev vores innovative løsninger...

LABORATORIUM TIL FYSISKE MÅLINGER AF MATERIALER

MATERIALELABORATORIE

CGP EXPERT råder over et laboratorium til fysisk-kemiske analyser, der er integreret i CGP COATING INNOVATION's produktions- og innovationsprocesser.

For bedre at ledsage dig, stiller CGP EXPERT dette laboratorium til din rådighed. Det kvalificerede og kompetente laboratoriepersonale i TEKNISK CENTER kan foretage analyser af alle former for bløde materialer : papir, pap, kassepap, bølgepap, HDPE-folie, PP-folie, komplekse og understøttende barrierer.

Laboratoriet er udstyret med kontrolredskaber, måle- og testinstrumenter, og leverer analy

ser ledsaget af en detaljeret og kommenteret prøvningsrapport.

 

Laboratoriet for fysiske målinger disponerer over en lang række afprøvningsapparater og midler til at instrumentere testerne (RCV-adfærdstest, Cobbs måleteknik, peel-/adhæsionsprøvning, test af friktionskoefficient...)

  •  Kvalifikationskrav til emballagens komponenter: papir, pap, kassepap, bølgepap, HDPE-folie, PP-folie, komplekse og understøttende barrierer. 
  •  Kvalificering af den primære, sekundære og tertiære emballage. 
  •  Undersøgelser og analyse af materialer i designprocessen.

 

Specifikationstest

Tilknyttet norm

Gramvægt

ISO 536

Gramvægt af de forskellige lag bølgepap

ISO 536

Tykkelse

ISO 534

Cobb-værdi

ISO 535

Friktionskoefficient (statisk og dynamisk)

ISO 15 359/ ISO 8295 / TAPPI 815

Statisk friktionskoefficient målt med inklinometer

TAPPI 815 / NF Q 03-083

Bestemmelse af koefficienten

VDI 2700-14

(stuvningsnorm)

ECT (Edge Crush Test)

Trykkomprimering på kant

ISO 3037

Trykkomprimering fladt FCT (Flat Crush Test)

ISO 3035

Tre-punkts bøjningsstyrke

ISO 5628

Brudstyrke (papir)

ISO 2758 / ISO 5729

Trækstyrke (pap og papir)

ISO 1924-2 / ISO 3781

Trækstyrke efter neddypning

ISO 3781

Brudstyrke (pap)

ISO 2759

Bestemmelse af modstandsdygtigheden over for vand (for hydrofobe produkter)

ISO 5633

Bestemmelse af fugtighed

ISO 287

Peeltester

FINAT 1, 10, 3

Aldringstest i kontrolleret atmosfære

Kravspecifikationer, der skal defineres

Cold Seal-tester

Interne protokoller

Overfladeanalyse

Visuel kontrol

Bestemmelse af runding

ISO 11556

VCI-tester

Interne protokoller

 

Alle tester udføres i specifik og tilpasselig atmosfære i minimum 24 timer :

  •  Temperaturområde uden kontrol af fugtighedsgrad: -40°C til +180°C 
  •  Temperaturområde med kontrol af fugtighedsgrad: +10°C til +95°C 
  •  Fugtighedsgradskontrolområde: 10% RF til 98% RF 
MATERIALELABORATORIE
MATERIALELABORATORIE
MATERIALELABORATORIE