CGP Coating Innovation
SKRÆDDERSYEDE COATINGS CGP COATING Ekspert i forarbejdelse Oplev vores innovative løsninger...
MATERIALERÅDGIVNING
TEKNISK CENTER Analyselaboratorium
Oplev vores innovative løsninger...
NUL SEKUNDÆR EMBALLAGE STABULON skridsikre separatorer Oplev vores innovative løsninger...

 

INGEN ULYKKER STABULON Beskyt dit interne flow Oplev vores innovative løsninger...
SLIP-SHEET
ECOLOGISTIK® Fjern pallen Oplev vores innovative løsninger ...
FASTSPÆND DINE PALLER!
STABUFILM® Skridsikker sikringsmåtte Oplev vores innovative løsninger...
STABILISÉR DINE SÆKKE
STABULON® Skridsikker separator Oplev vores innovative løsninger...
STABILISÉR DINE PAPKASSER
STABULON® Skridsikker separator Oplev vores innovative løsninger ...

 

STABULON® et øko-opbygget sortiment

ØKO-DESIGN

Et øko-opbygget sortiment, STABULON® skridsikre separatorer

Hvorfor er STABULON®'s skridsikre sortiment af separatorer et ØKO-design?

La Grøn påvirkning er ikke en niche, det er et rentabelt og vindende forslag, som vi foreslår at dele med dig.

Grønnere, men ikke dyrere! indlysende.

Grønnere, men ikke mindre godt! alle vores produkter er identiske med varerne, fra før processen gik af stablen.

I de fleste tilfælde; vores produkter tilbyder dig tjenester, som selv om du er følsom over for miljøargumenter eller ej, tillader dig at reducere dine omkostninger, reducere dit forbrug og reducere emballageaffald.

Tydeligt grønt! For at styrke vores engagement i vores planet, har vi skabt et Eco-LOGO, der findes på alle produkter i sortimentet og bevidner dermed vores indsats på de miljømæssige sider i flere faser af produktets livscyklus. Med vores Eco-LOGO kan du identificere det øko-designede og kommunikerede produkt.

Anden anvendelse! Takket være at alle vores produkter med Eco-LOGOET kan gå direkte i papirkurven, hjælper vi dig med at gå hurtigere gennem affaldssorteringen og frasortere relevant genbrugsaffald. Resten af alle de øvrige funktionelle egenskaber og implementering forbliver uændret.

 

Hvorfor er STABULON®'s skridsikre sortiment af separatorer et ØKO-design?

Hvad er FORMÅLET med vores tilgang til ØKO-design?

 

At være på forkant med INNOVATION, vores produkters miljøegenskaber er en kilde til innovation.

At lytte til vores kunder, imødekomme forbrugernes stigende bevidsthed om bevarelse af miljøet.

Hvorfor svine til når vi kan bevare den ren! Vi har kun én planet, derfor må vi handle.

Vores produkter gør dig service!


Efterspørgslen ændres, forbrugerne ønsker ikke længere at forblive tilskuere til det forværrede klima. De føler sig engagerede ved valg af indkøb og dets indvirkning på miljøet.

Reglerne ændres, det miljømæssige initiativ tages og indskrives i en retlig og fiskal ramme, bevægelsen er uundgåelig
og markederne udelukker virksomheder med mindst grøn politik.


Tilbud ændres, virksomhederne reducerer deres miljøbelastning; vi lærer at forbruge mindre af ressourcerne og mindre energi , at generere færre drivhusgasser eller affald og at skabe produkter, der indgår i genbrugscyklussen.

 

For flere faser af produktets levetid.

 

Vi hjælper dig med at komme hurtigere videre med affaldssortering og at fremme denne hensigtsmæssigt.

Hvad er tilgangen til miljøvenligt design?

Det er resultatet af et design, der tager hensyn til produktets livscyklus og bedst opfylder de miljømæssige krav.


Målet er at skabe et produkt, der genererer mindst mulig påvirkning på miljøet i hele dets levetid.
Processen begynder ofte med en analyse af produktets livscyklus (LCA); fra vugge til grav;

Denne analyse vurderer produktets samlede effekt på 14 observationsindikatorer, der kan være opført i seks større grupper, der vil fremhæve områder til forbedringer med de mest markante kriterier.

Indvirkning på atmosfæren : Klimaforandringer, Forsuring, Ødelæggelse af ozonlaget i stratosfæren.
Indvirkning på grundvandet : Eutrofiering, Eco forurening af ferskvand, Fotokemisk oxidering.
Indvirkning på jordbunden : Eco jordforurening, Arealanvendelse.
Indvirkning på ressourcerne : Udtømning af ressourcer.
Indvirkning på mennesket : Human toksicitetspåvirkning.
Flowindikatorer : Ikke-farligt affald, Farligt affald, Forbrug af energiressourcer, Forbrug af vandressourcer.

 

Som værende på forkant med innovation er vi blevet udvalgt som pilotvirksomhed af AFNOR Certification til etablering af normen af ISO/TR 14062, der skitserer de grundlæggende principper og forskellige strategier til at tage hensyn til miljøaspekter i design og udvikling af produkter.

I oktober 2009 bestod vi revisionsevalueringen med succes. En rapport og et certifikat, der validerer CGP's metode, blev derefter udstedt af AFNOR Certification.

 

Hvad er resultaterne af denne fremgangsmåde, der er en del af en løbende forbedringsproces.

Livscyklusanalysen har tilladt os at fremhæve de fem emner med størst påvirkning, nemlig:

  • råvarer i særdeleshed papir.
  • vandforbrug.
  • forbrug af elektricitet og gas.

og reduktion af affaldsmængden.