CGP Coating Innovation
NI SLIPPER SEKUNDÄRA EMBALLAGE Glidsäkra STABULON-mellanlägg Upptäck våra innovativa lösningar ...
OPTIMERA ERA FLÖDEN EXPERT på pallösningar Upptäck våra innovativa lösningar ...
SKÄR TILL PÅ PLATS HOS ER!
EXCALIBUR ® automatisk formatskärmaskin Upptäck våra innovativa lösningar ...
FÖRPACKNINGSTEKNIK CGP EXPERT ger förpackningsråd Upptäck våra innovativa lösningar ...
KOLLISIONSSIMULATOR TECHNICAL CENTER provar era nya förpackningar Upptäck våra innovativa lösningar ...
MATERIALPROVNING TECHNICAL CENTER Optimering genom bättre kunskap Upptäck våra innovativa lösningar ...
PALLETERINGSTEKNIK CGP EXPERT ger råd om processer Upptäck våra innovativa lösningar ...
INTEGRERING PALLASTARE CGP EXPERT ger råd om processer Upptäck våra innovativa lösningar ...
MATERIALTIPS
TECHNICAL CENTER laboratorieanalys
Upptäck våra innovativa lösningar...
KOLLISIONSSIMULATOR TECHNICAL CENTER provar era nya sammansättningar Upptäck våra innovativa lösningar ...
FÖRPACKNINGSINNOVATION CGP EXPERT, FoU-avdelning Upptäck våra innovativa lösningar ...

Tre skäl att lita på oss:

  • Materialtest
  • Råd och teknik
  • Tester och simuleringar

Tekniska tjänster - TECHNICAL CENTER

Materialtester i laboratorier, råd och teknik, provnings- och simuleringsanläggning.

Våra EXPERTER på emballage, förpackningar och processer, står till ert förfogande för innovation.

TESTA, UTVECKLA och GODKÄNNA optimala förpacknings-, skydds- och transportlösningar för era produkter under verkliga förhållanden.

 

MATERIALLABORATORIUM

Beteckning av emballagekomponenter: papper, papp, containerboard, wellpapp, HDPE-film, PP-film, sammansatta produkter och skydd.

Beskrivning av primära sekundära och tertiära förpackningar.

En uppsättning styrutrustning samt prov- och mätningsinstrument

 

PROVNINGSANLÄGGNING

Transportsimulator

Utvärdering av påkänningar vid transport, hantering, lagring, stapling, stötar, vibrationer

Dynamisk och fysiska tester under verkliga belastningsförhållanden, som är permanenta eller tillfälliga för de produkter som ni lagrar, transporterar och fraktar.

 

Mål:

  • Förhindra skador.
  • Utvärdera prestanda, tillförlitlighet och funktionalitet för emballage och förpackningar.
  • Godkänna förpackningslösningar vad gäller tålighet och exceptionella förhållanden.
  • Undvika yttre emballage.
  • Optimera packmönstret.
  • Sänka kostnaderna.

 

En provnings- och simuleringsanläggning integrerad i vår innovationsprocess.

Lämna inte något åt ​​slumpen!

Våra experter testar och godkänner era emballage- och förpackningslösningar genom att återskapa verkliga belastningsförhållanden och de påkänningar som kan uppstå.

 

Våra EXPERTTEAM erbjuder följande tjänster:

● Skapa eller anpassa skräddarsydda produkter. PRODUKTTEKNIK.

● Skapa eller anpassa skräddarsydda processer. PROCESSTEKNIK.

● Analysera material i våra materiallaboratorium.

<p

En ISTA-certifiering (International Safe Transit Association) är på gång för CGP COATING INNOVATION:s forskningscentrum och dess medarbetare

Våra EXPERTER på emballage, förpackningar och processer, står till ert förfogande för innovation.
Våra EXPERTER på emballage, förpackningar och processer, står till ert förfogande för innovation.
Våra EXPERTER på emballage, förpackningar och processer, står till ert förfogande för innovation.